Cauta

luni, 3 noiembrie 2014

Dumnezeu Măreț !Avem un Dumnezeu Măreț, nu se compară nimeni cu El! Cât de minunat au lăudat leviții Numele Domnului după ce au readus chivotul înapoi în mijlocul cortului, cuvintele mele sunt mici și fără valoare în fața acestor cuvinte mărețe care descriu măreția lui Dumnezeu! Doamne da-ne și nouă o astfel de cântare!Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui: faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte! Cântați, cântați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate minunile Lui! Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul! Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui! Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui, voi, sămânța lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleșii Lui! Domnul este Dumnezeul nostru; judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul. Cântați Domnului, toți locuitorii pământului! Vestiți din zi în zi mântuirea Lui; povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele, minunile Lui! Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, El este de temut, mai presus de toți dumnezeii; căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui, tăria și bucuria sunt în Locașul Lui. Familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste! Dați Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului! Căci lumea este întărită și nu se clatină.Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul! Să se spună printre neamuri că Domnul împărățește! Să urle marea cu tot ce este în ea! Câmpia să se înveselească împreună cu tot ce este pe ea! Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac! Ziceți: „Mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda! Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie!” (1 Cronici 16:8-14; 23-36a)

În încheiere după ce am mărit Numele Lui vreau să vă indemn din toată inima să vă încredeți în El și am să vă motivez tot cu un pasaj din Biblie unde vedem dragostea acestui Dumnezeu Măreț și faptul ca nimic în această lume, din această lume, din adâncime sau chiar din Cer nu ne poate despărți de dragostea Lui nemărginit de mare!

De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socotește neprihăniți! Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi! Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat.” Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:28-39)

Vă doresc o zi binecuvântată și nu uitați, Dumnezeul nostru e Tatăl nostru, Prietenul nostru și  Salvatorul nostru!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu